ליצור קשר

זה נחמד שקשר הוא יצירה, שצריך ליצור קשר. יש כמה חוטים שאפשר למשוך: