מילולינות 2 – לעטוף לך את זה?

המילה חדירה בעיתית. אנדריאה דבורקין וכו'.
במשפט עברי החודר הוא הפועל, כלומר הפעיל, כלומר האקטיבי. הנחדר הוא הסביל, כלומר הפסיבי. הלשון חוברת כאן לאיברים אחרים במזימה לקבע את התפקידים השוביניסטים ההטרו-נורמטיבים. ובכן, לא עוד!

לפני כך וכך זמן (די הרבה) המצאנו יחד את המילה עטיפה. בהיפוך לחדירה, עטיפה יוצרת עוטפת פעילה ונעטפת סבילה. היוזמה והפעולה מחליפות כיוון. כשניסינו את זה בסקס – זה שינה דברים. תנסו גם, לוקח קצת זמן להתרגל להיפוך, אבל הפרשנות שזה מחלץ מהאקט שוה את המאמץ.
להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת